6 vragen aan Marlijn van Ommen: arbeidsmobiliteit in de publieke sector

De arbeidsmarkt ontwikkelt continu en met grote snelheid, waardoor van zowel werkgevers als werknemers flexibiliteit wordt gevraagd. Ook binnen de publieke sector is het tijd om afscheid te nemen van het idee van levenslange baanzekerheid, vindt Marlijn van Ommen. Aanpassen aan de onophoudelijke veranderingen is essentieel om voorbereid te zijn op de toekomst van werk in de publieke sector.

Marlijn van Ommen, bestuurder bij Het Publieke Domein, denkt dat meer arbeidsmobiliteit noodzakelijk is in de publieke sector en zal leiden tot grotere effectiviteit en efficiëntie van deze sector in zijn geheel.

Waarom is het loslaten van baanzekerheid of lifetime employment belangrijk in de publieke sector?

Van Ommen: “Het loslaten van baanzekerheid is cruciaal om te kunnen omgaan met constante veranderingen. Flexibiliteit is nodig voor zowel werkgevers als werknemers om zich aan te passen aan de dynamiek van de arbeidsmarkt. Overheden kunnen op dat vlak veel leren van het bedrijfsleven, waar vakmensen steeds vaker kiezen voor zzp- of werkondernemerschap. Dit bevordert de flexibiliteit en efficiëntie in het inzetten van de persoon met de gevraagde vaardigheden op de juiste plaats en tijd.”
“Een betere match tussen wat onze medewerkers kunnen en willen en de eisen van hun baan maakt het werk leuker en zorgt voor positieve veranderingen.”

Welke factoren beïnvloeden de arbeidsmobiliteit binnen de publieke sector?

“Met name de krimp van organisaties, de vergrijzing van het medewerkersbestand en de schaalvergroting in de uitvoering van overheidstaken hebben een stevige impact op de arbeidsmobiliteit binnen de publieke sector.”

Wat zegt het onderzoek over de veranderende houding van oudere werknemers ten opzichte van flexibele inzetbaarheid?

“Onderzoek toont aan dat ook oudere werknemers steeds positiever denken over flexibele inzetbaarheid en steeds vaker flexibeler opstellen in hun inzetbaarheid. Het is dus niet alleen iets dat bij jongere generaties ambtenaren leeft. En dat is mooi, want dat draagt bij aan duurzame inzetbaarheid en arbeidsmobiliteit.”

Wat is de visie van Het Publieke Domein op duurzame arbeidsmobiliteit?

“Ten eerste moeten we samen het bewustzijn van medewerkers verhogen over het belang van inzetbaarheid en mobiliteit. Dat bewustzijn is essentieel voor medewerkers om zich aan te passen en te ontwikkelen in hun loopbaan. Bovendien is het belangrijk dat medewerkers meer regie over hun eigen loopbaan nemen. Door hen de middelen en ondersteuning te bieden om zelf de richting van hun carrière te bepalen, bevorderen we samen een cultuur van zelfontplooiing en verantwoordelijkheid. Daarnaast moeten de noodzakelijke randvoorwaarden voor arbeidsmobiliteit natuurlijk gecreëerd worden. Dan hebben we het over het aanbod van opleidingsmogelijkheden, gericht loopbaanadvies en een werkomgeving die mobiliteit binnen de organisatie aanmoedigt.”

Hoe zorgen jullie ervoor dat een baan beter past bij wat iemand echt kan en wil?

“Wij focussen op een betere match tussen wat onze medewerkers kunnen en willen en de eisen van hun baan. Zo kunnen ze hun talenten volop inzetten, wat het werk leuker maakt en voor positieve veranderingen zorgt binnen de overheidsinstelling waar ze werken. Ons doel is een werkomgeving waar iedereen tot zijn recht komt en zijn volle potentieel bereikt.”

Hoe draagt de dienst ‘flexibele ambtenaar’ bij aan arbeidsmobiliteit in de publieke sector?

“De dienst ‘flexibele ambtenaar’ komt rechtstreeks voort uit de missie van Het Publieke Domein om talent en expertise voor de publieke sector te behouden en optimaal te benutten. We nemen ambtenaren in dienst met behoud van hun vaste contract, arbeidsvoorwaarden en pensioen, waardoor we hun baanzekerheid garanderen. Vervolgens zetten we deze ambtenaren projectmatig in bij verschillende overheidsinstellingen. Op plekken waar men behoefte heeft aan hun expertise en ervaring en waar ze de grootste toegevoegde waarde hebben. Daardoor bevorderen we niet alleen hun persoonlijke ontwikkeling en werkervaring, maar verhogen we ook de effectiviteit en efficiëntie van de publieke sector in zijn geheel. En dat is goed voor iedereen in Nederland.”

Verder praten?

Wil je meer weten over ‘flexibele ambtenaar’ of verder praten over arbeidsmobiliteit in de publieke sector? Laat dan hier je contactgegevens achter en we nemen snel contact op.

Deel dit artikel: