Verhoog ambtenaren-tevredenheid

Verhoog ambtenarentevredenheid door focus op communicatie, invloed en resultaatgerichtheid

Het Sectorrapport Werkonderzoek 2022 benadrukt het belang van een positieve werkomgeving voor gemeenteambtenaren. Door aandacht te besteden aan de factoren die hun tevredenheid en betrokkenheid beïnvloeden, kunnen gemeenten niet alleen de tevredenheid onder hun medewerkers verhogen, maar ook hun imago als aantrekkelijke werkgever versterken, essentieel voor het aantrekken en behouden van talentvol personeel.

Gemeenteambtenaren zijn in het algemeen tevreden, betrokken, bevlogen en trots, is te lezen in het Sectorrapport Werkonderzoek 2022. Men is vooral tevreden over de baan en het team en iets minder tevreden over de organisatie. Medewerkers zijn het meest tevreden over de mate van zelfstandigheid en de inhoud van het werk. Opmerkelijk genoeg, blijkt uit imago-onderzoek dat dit niet direct aspecten zijn die per se aan het werken bij de gemeenten verbonden worden.

Het Sectorrapport Werkonderzoek 2022 constateert verder dat gemeenteambtenaren over het algemeen een hoge mate van tevredenheid, betrokkenheid, bevlogenheid en trots ervaren in hun werk. Vooral de zelfstandigheid en de inhoud van het werk scoren hoog. Toch, verrassend genoeg, zijn dit niet de eerste aspecten die mensen associëren met werken bij de gemeente.

Een andere opvallende bevinding is dat maar liefst 53% van de medewerkers hun organisatie aanbeveelt als werkgever, waarmee ze dus ambassadeurs van de gemeente zijn. Daarnaast bestaat er een aanzienlijk potentieel onder de 37% ‘neutrale’ medewerkers die ook ambassadeurs kunnen worden. Door te investeren in zaken als resultaatgerichtheid, invloed van medewerkers, communicatie, persoonlijk welzijn en leiderschapsstijlen – onderwerpen waarop ambtenaren in het onderzoek aanmerkingen hebben – kan dit potentieel alsnog worden verzilverd. Dat verhoogt niet alleen de medewerkerstevredenheid, maar verbetert ook het imago van de organisatie als werkgever.

De Flexibele ambtenaar

De moderne samenleving vraagt om een wendbaar overheidsapparaat met betrokken ambtenaren die begrijpen dat duurzame inzetbaarheid en flexibiliteit essentieel zijn voor zowel hun persoonlijke groei als het behalen van resultaten. Biedt medewerkers dus de mogelijkheid om op verschillende plekken te werken en actief te zijn op diverse locaties en binnen verschillende overheidsinstanties. Zo zetten ze hun expertise in waar die nodig is en doen ze waardevolle nieuwe ervaring op. Ingezet worden op hun sterke punten heeft als vanzelfsprekend voordeel dat de inbreng van deze medewerkers op waarde wordt geschat. Zo vergroten ze hun invloed en vergroten ze tegelijkertijd hun betrokkenheid bij hun werk, waardoor ‘neutrale’ medewerkers veranderen in ambassadeurs. Precies waar de publieke sector behoefte aan heeft in het licht van de krapte op de arbeidsmarkt.

Meer weten?

Wil je meer weten over de flexibele ambtenaar of verder praten over betrokken medewerkers in de publieke sector? Neem gerust contact met ons op en we plannen snel een afspraak.

Deel dit artikel: