Adviseur maatschappelijke accommodaties

HBO
Regio Dordrecht
36
Ruimtelijk Domein

Over de opdracht

Adviseur maatschappelijke accommodaties
Binnen cluster advies sociaal domein, zijn we op zoek naar een ervaren adviseur maatschappelijke accommodaties. Om binnen het sociaal domein onze beleidsdoelstellingen te realiseren vormen maatschappelijke accommodaties een belangrijk middel. Een groot deel van deze accommodaties zijn in eigendom en/of beheer van de gemeente. In een ander cluster, vastgoed binnen het team Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, is de eigenaars/huurdersrol, account- en budgethouderschap weggelegd. Bij cluster advies sociaal domein is een groot deel van de advies- en beleidsmatige rol weggelegd. Tussen beide clusters vindt een intensieve samenwerking plaats.

De adviseur maatschappelijke accommodaties houdt zich dan ook bezig met opstellen en actueel houden van beleidskaders voor huisvesting van o.a. ontmoetingsfunctie,  binnen-en buitensport, zwemmen, cultuur, jeugd. Is vraagbaak voor maatschappelijke huisvestingsvraagstukken en bestuurlijk adviseur op dit terrein. Binnen cluster advies sociaal domein is een andere adviseur verantwoordelijk voor onderwijshuisvesting en gymnastiekonderwijs.

Daarnaast is projectadvisering een belangrijke taak. Op dit moment zijn er een flink aantal nieuwbouwprojecten voor maatschappelijke accommodaties waar in veel gevallen o.a. onderwijs, ontmoeting, sport en diverse overige functies gehuisvest worden. Deze bevinden zich in verschillende fasen, waarbij benodigde inzet varieert.

Werkzaamheden:

  • Opstellen en trekker maatschappelijk accommodatiebeleid, aanspreekpunt en coördinerende rol richting extern bureau.
  • Uitvoering vastgesteld beleidskader gemeenschapshuizen/ontmoetingsfunctie in de kernen
  • Projectadvisering van nieuwbouwprojecten(6)  MFC’s met nadruk op onderdeel ontmoetingsfunctie/gemeenschapshuis
  • Projectadvisering van nieuwbouwprojecten(2) binnensportaccommodaties
  • Bestuurlijke advisering portefeuillehouder, college en raad m.b.t. maatschappelijke accommodaties
  • Aanspreekpunt beleidsmatige maatschappelijke huisvestingsvraagstukken
  • Jaarlijkse afstemming met exploitanten en beheerstichtingen van gemeenschapshuizen/Multi Functionele Accommodaties/overige accommodaties
  • Reguliere interne afstemming (met cluster vastgoed)

Wat vragen wij:
– Aantoonbare actuele ervaring beleidsadvisering t.a.v. maatschappelijke accommodaties
– Projectmatig en procesmatig werken
– Bestuurlijke sensitiviteit
– Oog voor behoeften van inwoners, gebruikers, vrijwilligersorganisaties
– Verbinder
– Samenwerking in- en extern

Eisen & Wensen:

– Kandidaat heeft actuele ervaring in beleidsadvisering rondom maatschappelijke accommodaties. Dit moet blijken uit het CV.
– Kandidaat heeft ervaring met gemeentelijke en bestuurlijke processen en procedures. Dit moet blijken uit het CV.
– Kandidaat heeft minimaal 3 jaar werkervaring als beleidsadviseur binnen een gemeente. Dit moet blijken uit het CV.
– Kandidaat heeft ervaring met projectmatig werken.
– Kandidaat beschikt over goede bestuurlijke sensitiviteit. Dit wordt getoetst in een persoonlijk gesprek.
– Kandidaat is een verbinder en kan zowel in- en extern goed samenwerken. Dit kan worden getoetst in een persoonlijk gesprek.
– Kandidaat past binnen het team. Dit wordt getoetst in een persoonlijk gesprek.

Geen ZZP.

Het sollicitatieproces

Leuk dat je interesse hebt! Na jouw sollicitatie, zullen we binnen 3 werkdagen telefonisch contact opnemen voor een eerste kennismaking.

Tijdens deze eerste kennismaking verkennen we samen de vacature en de match met jouw achtergrond en ambities.

Nu dat we de potentiele match hebben verkend, duiken we samen de diepte in en nemen we echt de tijd om elkaar te leren kennen en de inhoudelijke match te maken.

Tijdens dit gesprek bespreken we ons arbeidsvoorwaardelijke bod en komen we tot een feitelijke arbeidsovereenkomst.

Voor je eerste werkdag ontvang je een duidelijke planning en zorgen we ervoor dat je effectief kunt starten aan je volgende ontwikkelfase bij Het Publieke Domein.

Nu je het onboardingsproces doorlopen hebt start je na de inventarisatie van jouw ambities, ervaring en expertise aan je eerste project bij een van onze opdrachtgevers binnen de publieke sector.

Heb je nog vragen? Bekijk onze veelgestelde vragen.

Veelgestelde vragen

Het Publieke Domein plaatst flexibele ambtenaren op freelance- en detacheringsbasis binnen alle overheidssegmenten. Specifieke vakgebieden binnen onze expertise zijn Ruimtelijke Ordening, Sociaal Domein, Financiën en IT.

Als Zelfstandige Zonder Personeel of Freelance Interim Professional kun je door Het Publieke Domein bemiddeld worden, zodra je als ondernemer bij de Kamer van Koophandel geregistreerd bent. Wil je liever de zekerheid van een arbeidsovereenkomst én de voordelen van flexibel werken bij verschillende overheidsorganisaties? Dan is detachering de beste contractvorm.

Detachering via Het Publieke Domein biedt jou de mogelijkheid om vanuit de zekerheid van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, met behoud van het opgebouwde ABP-pensioen vanuit je vaste aanstelling bij Het Publieke Domein, te werken.

Het Publieke Domein hanteert de ‘Regeling Arbeidsvoorwaarden Het Publieke Domein’. Deze regeling is gelijkwaardig aan de Cao Gemeenten, inclusief IKB en ABP-pensioen. Dit maakt ons uniek in vergelijking met traditionele detacheringsbureaus die veelal de ABU, NBBU of eigen regeling volgen, wat leidt tot een pensioenbreuk en verlies van IKB.

Het Publieke Domein hanteert de ABP-pensioenregeling. Dit voorkomt dat je als ambtenaar een pensioenbreuk maakt bij een overstap naar ons als werkgever. Zo garanderen we je een goede transitie naar flexibel werken met de zekerheid van je vertrouwde pensioenregeling (en IKB).

Jazeker! Stuur je cv en begeleidende brief naar sollicitaties@hetpubliekedomein.nl en je wordt binnen 2 werkdagen gebeld door één van onze recruiters.

Via deze link kun je de contactgegevens van onze recruiters vinden en als je dat prettig vindt, direct communiceren via onze chat. We helpen je graag verder!

Solliciteer direct voor

Adviseur maatschappelijke accommodaties