Datasteward mobiliteit transitie

HBO
Regio Utrecht
32
ICT

Over de opdracht

Voor een organisatie in de regio Utrecht wij op zoek naar een Datasteward mobiliteit transitie.
 

Opdrachtomschrijving

Via het omgevingsprogramma mobiliteit treffen we maatregelen om verandering van mobiliteitsgedrag en duurzame en ruimte-efficiënte vormen van mobiliteit te bereiken. We geven hiermee concreet invulling aan de drie mobiliteitsdoelstellingen uit de Omgevingsvisie: 

 1. Een bereikbare stad die actieve mobiliteit omarmt 
 2. Transitie naar emissieloze mobiliteit 

 1. Versterking van de landelijke en regionale bereikbaarheid 

De opdracht van de datasteward heeft relatie met elk van deze doelstellingen. In eerste instantie betreft het analyserende en monitorende taken:

 • Analyse van de data over een langere periode: welke ontwikkelingen zien we? Wat is het effect van het uitbreiden parkeervergunningen in gebruik deelvervoer, verschillen tussen aanbieders/concepten. 
 • Het proactief monitoren van het huidig aanbod deelvervoer: aantal voertuigen, afstanden, stilstand, clustering, populaire bestemmingen, ritjes (op basis daarvan kun jij een voorstel doen voor aanpassing servicegebieden)
 • Monitoren van de bezettingsgraad op de hubs, inclusief het inregelen van een data-dashboard (oa locaties invoeren + voertuigaantallen, en vervolgens monitoring gebruik: veel/weinig gebruik, hoeveelheden per hub, uitbreiden, netwerk tussen de hubs)
 • Monitoren van het gebruik bij nieuwbouw: opschalen/afschalen van het aanbod (verantwoordelijkheid ligt in principe bij de ontwikkelaar, maar wij willen daar ook zicht op hebben, en aanbieders daarop kunnen aanspreken).
 • Finetunen van het CROW-dashboard, wensen vanuit gemeente daar kenbaar maken en kansen signaleren. Advies over het dashboard en eventueel keuze voor aanvullende dashboarding, bijvoorbeeld vanuit het DMI-programma
 • Aanspreekpunt voor de ontwikkeling van een datagedreven prognosemodel voor deelmobiliteit (vanuit het DMI-programma, aanbieding van Goudappel)
 • Aanspreekpunt voor het landelijke CDS-M project voor deelauto’s in Utrecht
 • Het visualiseren van mobiliteitsvraagstukken op de nieuwe kaartviewer en de expertomgeving van QGIS
 • Signaleren van ‘koppelkansen’ uit landelijke netwerken zoals DMI, Earth Valley en Data- en kennishub gezond en stedelijk leven in relatie tot Amersfoortse opgaven
 • Het zelf initiatief nemen bij het koppelen van data aan beleidsvragen
 • het zelf initiatief nemen bij het mogelijk koppelen van data om beleid op te stellen dan wel te verbeteren

Kandidaatomschrijving

De datasteward mobiliteit is een business functie. Je bent verantwoordelijk voor het beheren, organiseren en optimaliseren van mobiliteitsdata binnen het programma mobiliteitstransitie van de gemeente Amersfoort. Deze rol vereist een diepgaand begrip van zowel de informatiebehoefte van directe collega’s evenals als het datawerkveld om te zorgen dat data accuraat, toegankelijk en bruikbaar zijn.

In jouw directe omgeving heb je te maken met adviseurs en managers die bezig zijn met de Amersfoortse vraagstukken zoals duurzame mobiliteit, verkeer, circulariteit en energie. Dit vraagt van jou dus ook een externe focus: je weet welke data waar te vinden is (of bent bereid om dat uit te zoeken). Ook als die niet onder beheer van de gemeente valt.

Je gaat actief aan de slag met de verschillende databehoeften die leven binnen het programma mobiliteitstransitie. Jij verzamelt de data-vragen, maakt een handige ordening, vraagt door waar nog onduidelijkheden zitten en bespreekt de technische haalbaarheid met collega’s van de afdeling Informatievoorziening. Zo groei je in jouw rol en word je vanuit het programma een vraagbaak voor datavraagstukken.

Eisen:

 • De kandidaat kan overtuigend bewijs aanleveren dat hij/zij een business functie in het mobiliteit domein heeft gehad. Referentie vereist.
 • De kandidaat kan overtuigend bewijs aanleveren dat hij/zij een datamanagement functie heeft gehad. En daarbij specifiek gericht op GEO-informatiemanagement.. Referentie vereist.

Wensen:

 • Het vakgebied van datamanagement is nog volop in ontwikkeling. Geef een toelichting in maximaal 200 woorden welke vaardigheden u bezit om data gedreven sturing op de kaart te zetten.
 • De kandidaat werkt samen in divers team van strategen, adviseurs en projectleiders. Dit vraagt zowel een abstract denkvermogen als een praktische vertaling van beleid naar uitvoering. Geen een toelichting in maximaal 200 woorden hoe u deze vertaling maakt.
 • De kandidaat beheerst de relevante ICT-tools welke in het ruimtelijke domein worden gebruikt. GIS-systemen, SQL, digital twins en Python hebben weinig geheimen voor u. Geef een toelichting van maximaal 200 woorden welke relevante ICT-tools u beheerst en waar en hoe u deze heeft toegepast.

 

Het sollicitatieproces

Leuk dat je interesse hebt! Na jouw sollicitatie, zullen we binnen 3 werkdagen telefonisch contact opnemen voor een eerste kennismaking.

Tijdens deze eerste kennismaking verkennen we samen de vacature en de match met jouw achtergrond en ambities.

Nu dat we de potentiele match hebben verkend, duiken we samen de diepte in en nemen we echt de tijd om elkaar te leren kennen en de inhoudelijke match te maken.

Tijdens dit gesprek bespreken we ons arbeidsvoorwaardelijke bod en komen we tot een feitelijke arbeidsovereenkomst.

Voor je eerste werkdag ontvang je een duidelijke planning en zorgen we ervoor dat je effectief kunt starten aan je volgende ontwikkelfase bij Het Publieke Domein.

Nu je het onboardingsproces doorlopen hebt start je na de inventarisatie van jouw ambities, ervaring en expertise aan je eerste project bij een van onze opdrachtgevers binnen de publieke sector.

Heb je nog vragen? Bekijk onze veelgestelde vragen.

Veelgestelde vragen

Het Publieke Domein plaatst flexibele ambtenaren op freelance- en detacheringsbasis binnen alle overheidssegmenten. Specifieke vakgebieden binnen onze expertise zijn Ruimtelijke Ordening, Sociaal Domein, Financiën en IT.

Als Zelfstandige Zonder Personeel of Freelance Interim Professional kun je door Het Publieke Domein bemiddeld worden, zodra je als ondernemer bij de Kamer van Koophandel geregistreerd bent. Wil je liever de zekerheid van een arbeidsovereenkomst én de voordelen van flexibel werken bij verschillende overheidsorganisaties? Dan is detachering de beste contractvorm.

Detachering via Het Publieke Domein biedt jou de mogelijkheid om vanuit de zekerheid van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, met behoud van het opgebouwde ABP-pensioen vanuit je vaste aanstelling bij Het Publieke Domein, te werken.

Het Publieke Domein hanteert de ‘Regeling Arbeidsvoorwaarden Het Publieke Domein’. Deze regeling is gelijkwaardig aan de Cao Gemeenten, inclusief IKB en ABP-pensioen. Dit maakt ons uniek in vergelijking met traditionele detacheringsbureaus die veelal de ABU, NBBU of eigen regeling volgen, wat leidt tot een pensioenbreuk en verlies van IKB.

Het Publieke Domein hanteert de ABP-pensioenregeling. Dit voorkomt dat je als ambtenaar een pensioenbreuk maakt bij een overstap naar ons als werkgever. Zo garanderen we je een goede transitie naar flexibel werken met de zekerheid van je vertrouwde pensioenregeling (en IKB).

Jazeker! Stuur je cv en begeleidende brief naar sollicitaties@hetpubliekedomein.nl en je wordt binnen 2 werkdagen gebeld door één van onze recruiters.

Via deze link kun je de contactgegevens van onze recruiters vinden en als je dat prettig vindt, direct communiceren via onze chat. We helpen je graag verder!

Solliciteer direct voor

Datasteward mobiliteit transitie