Interim Teammanager Huisvesting en Sturing & Control

HBO
Arnhem
36
Ruimtelijk Domein

Over de opdracht

In jouw rol als teammanager zorg je voor de strategische afstemming tussen de behoefte van de business (de opdrachtgevers en/of de afnemers) en de feitelijke dienstverlening door of via de afdeling FD en haar bedrijfsvoeringpartners. Uiteraard heb je naast deze afstemming ook de managementtaken van de teams Huisvesting en Sturing & Control en heb je onder andere de volgende taken:

Sturen op functionele en HRM aspecten van beide teams.
Sturen op resultaten, prioriteiten en planning van de teams.
Faciliteren, coachen en ontwikkelen van de medewerkers binnen de teams.
Werkzaamheden uitvoeren in afstemming en samenhang met het algemene managementteam van FD en de facilitaire teams.
Diverse producten en voorzieningen op het gebied van huisvesting.
(laten) Uitvoeren van onderzoeken naar mogelijke complexe vraagstukken en de implementatie hiervan, op een wijze die bijdraagt aan het realiseren van doelstellingen in een breed en complex speelveld.
Aansluiting en samenwerking vinden tussen de bedrijfsvoeringafdelingen.
Adviseren richting opdrachtgever.
Naast je rol als teammanager weet je ook hoe te handelen bij weerstand en tegengestelde belangen en kan het zijn dat je bij complexe verander- en implementatietrajecten adviserend moet optreden om doelstellingen te behalen.

Eisen: 

– U voegt een CV van maximaal 5 pagina's A4 toe. Indien het CV (incl. figuren, tabellen, voorblad en inhoudsopgave) langer is dan het toegestane aantal A4's, wordt deze enkel voor het toegestane aantal A4's beoordeeld, waarna de overige A4's buiten de beoordeling worden gehouden. Het CV is in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in PDF-formaat.

– In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum (MAAND EN JAAR) van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld. NB. Het CV dient louter ter verificatie van de bij de eisen en wensen gegeven antwoorden. Daarnaast dient u bij alle eisen en gunningscriteria kwaliteit de antwoorden/beschrijvingen in het bijbehorende veld "toelichting" van de applicatie in te vullen. Verwijzingen naar ALLEEN het CV en/of andere documenten bij de toelichting op de eisen en de gunningscriteria kwaliteit ZAL leiden tot uitsluiting.

– Externe beschikt aantoonbaar over een afgeronde HBO opleiding aangevuld met minimaal 5 jaar leidinggevende werkervaring. Benoem de naam van het opleidingsinstituut, de afstudeerrichting, het afstudeerjaar alsmede de plek van afstuderen. Tevens graag de leidinggevende ervaring beschrijven.
Externe beschikt aantoonbaar over minimaal 5 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2014 – heden) als integraal leidinggevende (zowel voor HR als op inhoud) van professionals van minimaal 2 verschillende teams. Wij verstaan onder een professional: iemand die zeer ervaren, bedreven en deskundig is in wat hij/zij doet. Hij/zij heeft minder directe (bij)sturing nodig maar moet ruimte hebben om zijn/haar eigen expertise te kunnen laten floreren. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting de ervaring waaruit blijkt dat u aan deze eis van minimaal 5 jaar ervaring voldoet. Graag specifiek de diversiteit van functies/rollen van medewerkers/professionals, aan wie leiding is gegeven, beschrijven als ook de verschillende teams.
Externe beschikt aantoonbaar over ervaring met eigendom van vastgoed binnen facilitaire organisaties. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting minimaal 3 opdrachten/projecten waaruit blijkt dat u aan deze eis voldoet. Graag specifiek de facilitaire organisaties benoemen.

Wensen:
– Externe heeft aantoonbaar ervaring binnen het facilitaire vakgebied en/of binnen huisvesting en/of met verduurzaming en is daarom goed op de hoogte van innovaties en ontwikkelingen op deze onderwerpen, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. Graag specifiek de innovaties en ontwikkelingen beschrijven.

– Externe beschikt aantoonbaar over ervaring (opgedaan in de periode 2014 – heden) als integraal leidinggevende (zowel voor HR als op inhoud) binnen Bedrijfsvoering afdelingen, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.

– Externe beschikt aantoonbaar over managementervaring bij of voor een decentrale overheidsorganisatie, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. De de centrale overheid omvat het totaal van provincies, gemeenten, waterschappen en de gemeenschappelijke regelingen (bv GGZ, Omgevingsdienst).

Het sollicitatieproces

Leuk dat je interesse hebt! Na jouw sollicitatie, zullen we binnen 3 werkdagen telefonisch contact opnemen voor een eerste kennismaking.

Tijdens deze eerste kennismaking verkennen we samen de vacature en de match met jouw achtergrond en ambities.

Nu dat we de potentiele match hebben verkend, duiken we samen de diepte in en nemen we echt de tijd om elkaar te leren kennen en de inhoudelijke match te maken.

Tijdens dit gesprek bespreken we ons arbeidsvoorwaardelijke bod en komen we tot een feitelijke arbeidsovereenkomst.

Voor je eerste werkdag ontvang je een duidelijke planning en zorgen we ervoor dat je effectief kunt starten aan je volgende ontwikkelfase bij Het Publieke Domein.

Nu je het onboardingsproces doorlopen hebt start je na de inventarisatie van jouw ambities, ervaring en expertise aan je eerste project bij een van onze opdrachtgevers binnen de publieke sector.

Heb je nog vragen? Bekijk onze veelgestelde vragen.

Veelgestelde vragen

Het Publieke Domein plaatst flexibele ambtenaren op freelance- en detacheringsbasis binnen alle overheidssegmenten. Specifieke vakgebieden binnen onze expertise zijn Ruimtelijke Ordening, Sociaal Domein, Financiën en IT.

Als Zelfstandige Zonder Personeel of Freelance Interim Professional kun je door Het Publieke Domein bemiddeld worden, zodra je als ondernemer bij de Kamer van Koophandel geregistreerd bent. Wil je liever de zekerheid van een arbeidsovereenkomst én de voordelen van flexibel werken bij verschillende overheidsorganisaties? Dan is detachering de beste contractvorm.

Detachering via Het Publieke Domein biedt jou de mogelijkheid om vanuit de zekerheid van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, met behoud van het opgebouwde ABP-pensioen vanuit je vaste aanstelling bij Het Publieke Domein, te werken.

Het Publieke Domein hanteert de ‘Regeling Arbeidsvoorwaarden Het Publieke Domein’. Deze regeling is gelijkwaardig aan de Cao Gemeenten, inclusief IKB en ABP-pensioen. Dit maakt ons uniek in vergelijking met traditionele detacheringsbureaus die veelal de ABU, NBBU of eigen regeling volgen, wat leidt tot een pensioenbreuk en verlies van IKB.

Het Publieke Domein hanteert de ABP-pensioenregeling. Dit voorkomt dat je als ambtenaar een pensioenbreuk maakt bij een overstap naar ons als werkgever. Zo garanderen we je een goede transitie naar flexibel werken met de zekerheid van je vertrouwde pensioenregeling (en IKB).

Jazeker! Stuur je cv en begeleidende brief naar sollicitaties@hetpubliekedomein.nl en je wordt binnen 2 werkdagen gebeld door één van onze recruiters.

Via deze link kun je de contactgegevens van onze recruiters vinden en als je dat prettig vindt, direct communiceren via onze chat. We helpen je graag verder!

Solliciteer direct voor

Interim Teammanager Huisvesting en Sturing & Control