Omgevingsmanager infrastructurele projecten

HBO
Regio Zwolle
24
Ruimtelijk Domein

Over de opdracht

Opdracht:
Als omgevingsmanager word je ingezet op het project herstel kades Ossenzijl en Zwartsluis. Er dient onderhoud uitgevoerd te worden aan de kades zodat de veiligheid en de bereikbaarheid geborgd is. Het onderhoud kan variëren van klein onderhoud tot complete vervanging. Welk onderhoud nodig is, wordt in het project bepaald. Het project bevindt zich in de vooronderzoeksfase. In deze fase wordt de projectaanpak voor de voorbereiding en realisatie bepaald en worden de onderzoeken met lange doorlooptijd opgestart. Producten waar je als omgevingsmanager voor verantwoordelijk bent zijn onder andere: indicatieve KES, stakeholderanalyse en conditionering. Het projectteam bestaat uit een projectmanager, contractmanager, omgevingsmanager en projectondersteuner.

Als omgevingsmanager word je ingezet op het project Rehabilitatie kunstwerken. Het project is erop gericht om 10 objecten middels groot onderhoud weer 30 jaar mee te laten gaan en op elektrotechnisch gebied 15 jaar. We voeren verschillende werkzaamheden uit, zoals het aanpassen en/of vervangen van de elektrotechnische- en werktuigbouwkundige installaties en de civiele constructies.
 

Als omgevingsmanager ben je verantwoordelijk voor het omgevingsmanagement intern en extern. Daaronder valt het stakeholdermanagement met het ingenieursbureau, de betrokken medeoverheden alsook het contact met de directe omgeving. Ook de betrokkenheid van de gebruikers en bewoners van de (vaar)wegen en het gebied rond de betreffende projecten behoren tot het omgevingsmanagement. Uiteraard inclusief het organiseren van de gezamenlijke communicatie en informatieavonden. Je geeft mede richting aan de participatie en zorgt voor een degelijke stakeholdersanalyse.

Verder ben je verantwoordelijk voor onder andere het opstellen van de klanteisen, het inventariseren van de Kabels en Leidingen, het opstellen van een vergunningenscan en de volledige conditionering voor zover van toepassing in het project.

Als omgevingsmanager ben je primair verantwoordelijk voor de zaken die spelen met en rondom de omgeving. Je stemt hiervoor af met de projectmanager en de andere IPM-teamleden.

Afhankelijk van de beschikbare uren van de kandidaat is er de mogelijkheid dat je gevraagd wordt om extra projecten of taken op te pakken.

Je bent verantwoordelijk en trekker van het omgevingsmanagement en draagt zorg voor goed stakeholdermanagement dat voldoet aan de eisen die de provincie stelt. Je bent de schakel tussen de omgeving en het project. Daarnaast heb je een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de planfase tot een goed eind te brengen, met daarbij oog voor de erop volgende fasen.

Van de kandidaat wordt verwacht daar waar mogelijk een actieve bijdrage te leveren aan de (door)ontwikkeling van het omgevingsmanagement binnen de provincie.

Eisen:
– De Kandidaat beschikt aantoonbaar over tenminste een afgeronde mbo- opleiding of hoger. Benoem de naam van het opleidingsinstituut, de plaats, afstudeerrichting en afstudeerjaar.
– De Kandidaat beschikt aantoonbaar over 3 jaar werkervaring als omgevingsmanager van vergelijkbare infrastructurele projecten in de periode 2010 tot heden. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in de toelichting dat aan de gevraagde werkervaring wordt voldaan.
– De Kandidaat beschikt aantoonbaar over 3 jaar werkervaring bij een overheidsorganisatie te weten een gemeente met meer dan 80.000 inwoners of provincie of het rijk of waterschap in de periode 2010 tot heden.
– Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in de toelichting dat aan de gevraagde werkervaring wordt voldaan.

Wensen:
– 
Als adviseur ben je bij uitstek een verbinder met de omgeving: in- en externe stakeholders. Motiveer hoe jij zorgdraagt voor deze verbinding. Benoem daarbij twee werkvoorbeelden waarbij jouw verbindende rol goed naar voren kwam.
– De Kandidaat beschikt over aantoonbare werkervaring met het werken en het opstellen van participatieplannen, stakeholdersanalyse en klant-eisen-specificaties. Beschrijf de opgedane werkervaring.
– De Kandidaat heeft als omgevingsmanager werkervaring in de planfase (komen tot planologisch besluit) van een infrastructureel project. De kandidaat heeft daarbij kennis van en ervaring met de (wettelijke) procedures die bij vergunningen een rol spelen zoals bestemmingsplanherziening (MER, natuur, geluid, luchtkwaliteit, stikstof, grondaankoop, ontgronding, water etc.). Beschrijf de opgedane werkervaring als omgevingsmanager.
– Beschrijf in de toelichting beknopt waarom u deze opdracht graag wilt doen en welke aspecten deze opdracht aantrekkelijk voor u maken.
– Mogelijk beschikt u over aanvullende ‘toegevoegde waarde’ voor de opdracht of de opdrachtnemer. In dat geval kunt u die in de toelichting beknopt beschrijven.

Het sollicitatieproces

Leuk dat je interesse hebt! Na jouw sollicitatie, zullen we binnen 3 werkdagen telefonisch contact opnemen voor een eerste kennismaking.

Tijdens deze eerste kennismaking verkennen we samen de vacature en de match met jouw achtergrond en ambities.

Nu dat we de potentiele match hebben verkend, duiken we samen de diepte in en nemen we echt de tijd om elkaar te leren kennen en de inhoudelijke match te maken.

Tijdens dit gesprek bespreken we ons arbeidsvoorwaardelijke bod en komen we tot een feitelijke arbeidsovereenkomst.

Voor je eerste werkdag ontvang je een duidelijke planning en zorgen we ervoor dat je effectief kunt starten aan je volgende ontwikkelfase bij Het Publieke Domein.

Nu je het onboardingsproces doorlopen hebt start je na de inventarisatie van jouw ambities, ervaring en expertise aan je eerste project bij een van onze opdrachtgevers binnen de publieke sector.

Heb je nog vragen? Bekijk onze veelgestelde vragen.

Veelgestelde vragen

Het Publieke Domein plaatst flexibele ambtenaren op freelance- en detacheringsbasis binnen alle overheidssegmenten. Specifieke vakgebieden binnen onze expertise zijn Ruimtelijke Ordening, Sociaal Domein, Financiën en IT.

Als Zelfstandige Zonder Personeel of Freelance Interim Professional kun je door Het Publieke Domein bemiddeld worden, zodra je als ondernemer bij de Kamer van Koophandel geregistreerd bent. Wil je liever de zekerheid van een arbeidsovereenkomst én de voordelen van flexibel werken bij verschillende overheidsorganisaties? Dan is detachering de beste contractvorm.

Detachering via Het Publieke Domein biedt jou de mogelijkheid om vanuit de zekerheid van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, met behoud van het opgebouwde ABP-pensioen vanuit je vaste aanstelling bij Het Publieke Domein, te werken.

Het Publieke Domein hanteert de ‘Regeling Arbeidsvoorwaarden Het Publieke Domein’. Deze regeling is gelijkwaardig aan de Cao Gemeenten, inclusief IKB en ABP-pensioen. Dit maakt ons uniek in vergelijking met traditionele detacheringsbureaus die veelal de ABU, NBBU of eigen regeling volgen, wat leidt tot een pensioenbreuk en verlies van IKB.

Het Publieke Domein hanteert de ABP-pensioenregeling. Dit voorkomt dat je als ambtenaar een pensioenbreuk maakt bij een overstap naar ons als werkgever. Zo garanderen we je een goede transitie naar flexibel werken met de zekerheid van je vertrouwde pensioenregeling (en IKB).

Jazeker! Stuur je cv en begeleidende brief naar sollicitaties@hetpubliekedomein.nl en je wordt binnen 2 werkdagen gebeld door één van onze recruiters.

Via deze link kun je de contactgegevens van onze recruiters vinden en als je dat prettig vindt, direct communiceren via onze chat. We helpen je graag verder!

Solliciteer direct voor

Omgevingsmanager infrastructurele projecten