Projectleider netverzwaring

HBO
Regio Leiden
36
Ruimtelijk Domein

Over de opdracht

Opdracht:
Het cluster Planmatig Beheer is verantwoordelijk voor het meerjarig planmatig, integraal en gebiedsgericht beheren en doorontwikkelen van de assets in de openbare ruimte van de gemeente.

Dit team bestaat uit een coördinator, een vergunningverlener en twee beheerders. Voor de netverzwaring binnen de scope van dit team is extra inzet nodig. We zoeken een projectleider voor een project met de netbeheerder Liander, dat op korte termijn van start gaat.

Omdat dit project niet fulltime inzet vraagt, zoeken we een projectleider die breder inzetbaar is binnen het cluster. Naast de projectleiding voor Netverzwaring, werk je aan diverse opgaven binnen de openbare ruimte. Hiervoor zijn een civieltechnische achtergrond en sterke projectleidingvaardigheden vereist. Goed stakeholdermanagement en het kunnen acteren in een veranderende organisatie zijn cruciaal. Het vroegtijdig signaleren van kansen en risico's en het adviseren over oplossingen zijn essentieel.

 

Verantwoordelijkheden voor het project Netverzwaring:

– Netverzwaring Liander: uitbreiden van het netwerk en plaatsen van ongeveer 200 MSR.
– Afstemming met Liander SOK en NOK.
– Opstellen en afronden van richtlijnen voor de plaatsing van traforuimtes in de gemeente.
– Schouwen en locatiebepaling van MSR.
– Afstemmen van de locatie MSR met interne partijen (groen, stedelijk, evenementen, verkeer, riool, erfgoed, parkeren, etc.).
– Gebiedsaanpak en zoekcirkels afstemmen en bespreken.
– Aanleveren van geschikte locaties aan Liander, inclusief gegevens van grond-/perceeleigenaren.
– Oriëntatie KLICK/Nedbrowser in verband met ondergrondse infra.
– Toezicht houden op het proces, plaatsing, kleur, afmeting, bewonersbrieven, participatie, etc.

Je bent verantwoordelijk voor het voorbereiden en realiseren van integrale projecten in de openbare ruimte, zoals de reconstructie en aanleg van infrastructuur in binnenstedelijk gebied en de inrichting van een speel- en beweegtuin.

Taken:

– Bepalen van de scope van het project en de aanpak met de ambtelijk opdrachtgever.
– Aansturen van een extern ingenieursbureau voor het uitwerken van een ontwerp tot een definitief plan met aanbestedingstraject.
– Zorgen voor verkeersveiligheid, inpassing van voorzieningen, gebruik van passende materialen en een klimaatadaptieve inrichting.
– Bewaken van ruimtelijke kwaliteit, integraliteit van het ontwerp, planning, risico’s en budget.
– Voorbereiden van de besluitvorming door het gemeentebestuur na een participatietraject.
– Coördineren van de uitvoering van de werkzaamheden, aansturen van de aannemer en toezichthouder, en begeleiden van bouwvergaderingen.
– Informeren van inwoners en ondernemers over ingrepen in hun leefomgeving en fungeren als aanspreekpunt.
– Begeleiden van het werk tot en met de oplevering en overdracht.

Eisen:
– U voegt een cv van maximaal 5 pagina's A4 toe.
– De kandidaat heeft minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in wegbeheer.

Wensen:
– Minimaal een succesvol afgeronde civieltechnische opleiding op HBO-niveau.
– Minimaal vijf jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen acht jaar in infrastructurele en civieltechnische projecten.
– Minimaal drie jaar werkervaring als projectleider in infrastructurele en civieltechnische projecten in de openbare ruimte bij een gemeente.
– In het bezit certificaat PRINCE2 foundation, IPMA of PMP.

Het sollicitatieproces

Leuk dat je interesse hebt! Na jouw sollicitatie, zullen we binnen 3 werkdagen telefonisch contact opnemen voor een eerste kennismaking.

Tijdens deze eerste kennismaking verkennen we samen de vacature en de match met jouw achtergrond en ambities.

Nu dat we de potentiele match hebben verkend, duiken we samen de diepte in en nemen we echt de tijd om elkaar te leren kennen en de inhoudelijke match te maken.

Tijdens dit gesprek bespreken we ons arbeidsvoorwaardelijke bod en komen we tot een feitelijke arbeidsovereenkomst.

Voor je eerste werkdag ontvang je een duidelijke planning en zorgen we ervoor dat je effectief kunt starten aan je volgende ontwikkelfase bij Het Publieke Domein.

Nu je het onboardingsproces doorlopen hebt start je na de inventarisatie van jouw ambities, ervaring en expertise aan je eerste project bij een van onze opdrachtgevers binnen de publieke sector.

Heb je nog vragen? Bekijk onze veelgestelde vragen.

Veelgestelde vragen

Het Publieke Domein plaatst flexibele ambtenaren op freelance- en detacheringsbasis binnen alle overheidssegmenten. Specifieke vakgebieden binnen onze expertise zijn Ruimtelijke Ordening, Sociaal Domein, Financiën en IT.

Als Zelfstandige Zonder Personeel of Freelance Interim Professional kun je door Het Publieke Domein bemiddeld worden, zodra je als ondernemer bij de Kamer van Koophandel geregistreerd bent. Wil je liever de zekerheid van een arbeidsovereenkomst én de voordelen van flexibel werken bij verschillende overheidsorganisaties? Dan is detachering de beste contractvorm.

Detachering via Het Publieke Domein biedt jou de mogelijkheid om vanuit de zekerheid van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, met behoud van het opgebouwde ABP-pensioen vanuit je vaste aanstelling bij Het Publieke Domein, te werken.

Het Publieke Domein hanteert de ‘Regeling Arbeidsvoorwaarden Het Publieke Domein’. Deze regeling is gelijkwaardig aan de Cao Gemeenten, inclusief IKB en ABP-pensioen. Dit maakt ons uniek in vergelijking met traditionele detacheringsbureaus die veelal de ABU, NBBU of eigen regeling volgen, wat leidt tot een pensioenbreuk en verlies van IKB.

Het Publieke Domein hanteert de ABP-pensioenregeling. Dit voorkomt dat je als ambtenaar een pensioenbreuk maakt bij een overstap naar ons als werkgever. Zo garanderen we je een goede transitie naar flexibel werken met de zekerheid van je vertrouwde pensioenregeling (en IKB).

Jazeker! Stuur je cv en begeleidende brief naar sollicitaties@hetpubliekedomein.nl en je wordt binnen 2 werkdagen gebeld door één van onze recruiters.

Via deze link kun je de contactgegevens van onze recruiters vinden en als je dat prettig vindt, direct communiceren via onze chat. We helpen je graag verder!

Solliciteer direct voor

Projectleider netverzwaring