Projectleider Omgevingsvisie

HBO
Regio Zwolle
24
Ruimtelijk Domein

Over de opdracht

Voor een gemeente in Gelderland zijn we op zoek naar een projectleider  Omgevingsvisie. Hij  stelt een omgevingsvisie op. De gemeenteraad heeft besloten om de visie stapsgewijs te ontwikkelen door middel van bouwstenen. Als projectleider Omgevingsvisie geef je leiding aan en voer je regie op het proces om te komen tot een door de gemeenteraad vastgestelde omgevingsvisie. Naast regie op het geheel, voer je specifiek ook de projectleiding op de bouwstenen ‘beleidsarme actualisatie’ en ‘ontwikkellocatie wonen en bedrijvigheid’. De eerste bouwsteen is gericht op het creëren van een goede basis voor de visie, waaronder het op visieniveau verwerken van bestaand beleid. De tweede bouwsteen richt zich op het aanwijzen van toekomstige inbreidings- en uitbreidingslocaties voor woningbouw en bedrijvigheid. De tijdshorizon van de visie is 2040.

De visieontwikkeling doe je in nauwe samenwerking met het (te werven) extern bureau dat de omgevingsvisie opstelt. Je geeft leiding aan het projectteam dat de achtereenvolgende stappen van het proces voorbereid en uitvoert. Ook draag je zorg voor tijdige betrokkenheid van en overleg met de gemeenteraad, college, MT en ambtelijk opdrachtgever. Tot je opdracht behoort ook het laten uitvoeren van een milieueffectrapportage en het inwinnen van advies bij de commissie voor de milieueffectrapportage.

Verantwoordelijkheden:
De projectleider is verantwoordelijk voor de voortgang van het project omgevingsvisie in de gemeente. Concreet wordt daarbij het volgende van jou verwacht: 
– Voeren van regie op de vlotte voortang van het proces en de daarin te nemen stappen;
– Opstellen participatieplan conform ons participatiebeleid, voor interne en externe communicatie, in overleg met de betrokken medewerker communicatie;
– Leidinggeven aan het projectteam;
– Samenwerken en afspraken maken met het extern bureau dat de omgevingsvisie opstelt;
– Voldoende inhoudelijke deskundigheid voor het kunnen formuleren van opdrachten en aansturen van externe bureaus en collega’s;
– Tijdig afstemmen met gemeenteraad, college, managementteam en ambtelijk opdrachtgever (programmaregisseur Omgevingswet), zodat voldoende draagvlak ontstaat voor de inhoud;
– Integrale verantwoordelijkheid voor het project, waar het betreft kwaliteit, budget, inhoud en voortgang, alsmede het up to date houden van de aanpak;
– Opstellen van memo's, college- en raadsvoorstellen en eindredactie bij (tussentijdse)documenten.

Eisen:
1. Een afgeronde opleiding op hbo niveau;
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar als projectleider binnen een gemeentelijke instelling;
3. Aantoonbare kennis van milieueffectrapportages (ligt dit duidelijk toe in het cv).

Wensen:
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider omgevingsvisie;
5. Een afgeronde opleiding op wo niveau;
6. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring binnen een gemeentelijke en/of overheidsinstelling;
7. Aantoonbare werkervaring met het aansturen en begeleiden van projectteams binnen een politiek-bestuurlijke omgeving (ligt dit duidelijk toe in het cv);
8. Aantoonbare werkervaring met het opstellen van participatieplannen conform een vooropgesteld participatiebeleid .

Competenties:
– Samenwerkingsgericht;
– Resultaatgericht;
– Uitstekende communicatieve vaardigheden.

Het sollicitatieproces

Leuk dat je interesse hebt! Na jouw sollicitatie, zullen we binnen 3 werkdagen telefonisch contact opnemen voor een eerste kennismaking.

Tijdens deze eerste kennismaking verkennen we samen de vacature en de match met jouw achtergrond en ambities.

Nu dat we de potentiele match hebben verkend, duiken we samen de diepte in en nemen we echt de tijd om elkaar te leren kennen en de inhoudelijke match te maken.

Tijdens dit gesprek bespreken we ons arbeidsvoorwaardelijke bod en komen we tot een feitelijke arbeidsovereenkomst.

Voor je eerste werkdag ontvang je een duidelijke planning en zorgen we ervoor dat je effectief kunt starten aan je volgende ontwikkelfase bij Het Publieke Domein.

Nu je het onboardingsproces doorlopen hebt start je na de inventarisatie van jouw ambities, ervaring en expertise aan je eerste project bij een van onze opdrachtgevers binnen de publieke sector.

Heb je nog vragen? Bekijk onze veelgestelde vragen.

Veelgestelde vragen

Het Publieke Domein plaatst flexibele ambtenaren op freelance- en detacheringsbasis binnen alle overheidssegmenten. Specifieke vakgebieden binnen onze expertise zijn Ruimtelijke Ordening, Sociaal Domein, Financiën en IT.

Als Zelfstandige Zonder Personeel of Freelance Interim Professional kun je door Het Publieke Domein bemiddeld worden, zodra je als ondernemer bij de Kamer van Koophandel geregistreerd bent. Wil je liever de zekerheid van een arbeidsovereenkomst én de voordelen van flexibel werken bij verschillende overheidsorganisaties? Dan is detachering de beste contractvorm.

Detachering via Het Publieke Domein biedt jou de mogelijkheid om vanuit de zekerheid van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, met behoud van het opgebouwde ABP-pensioen vanuit je vaste aanstelling bij Het Publieke Domein, te werken.

Het Publieke Domein hanteert de ‘Regeling Arbeidsvoorwaarden Het Publieke Domein’. Deze regeling is gelijkwaardig aan de Cao Gemeenten, inclusief IKB en ABP-pensioen. Dit maakt ons uniek in vergelijking met traditionele detacheringsbureaus die veelal de ABU, NBBU of eigen regeling volgen, wat leidt tot een pensioenbreuk en verlies van IKB.

Het Publieke Domein hanteert de ABP-pensioenregeling. Dit voorkomt dat je als ambtenaar een pensioenbreuk maakt bij een overstap naar ons als werkgever. Zo garanderen we je een goede transitie naar flexibel werken met de zekerheid van je vertrouwde pensioenregeling (en IKB).

Jazeker! Stuur je cv en begeleidende brief naar sollicitaties@hetpubliekedomein.nl en je wordt binnen 2 werkdagen gebeld door één van onze recruiters.

Via deze link kun je de contactgegevens van onze recruiters vinden en als je dat prettig vindt, direct communiceren via onze chat. We helpen je graag verder!

Solliciteer direct voor

Projectleider Omgevingsvisie