Senior programmasecretaris Natuurmonitoring

HBO
Utrecht
36
Management

Over de opdracht

Wie zijn wij
Wij zijn de uitvoeringsorganisatie voor de 12 provincies en brengt kennis en informatie bijeen over het landelijk gebied en de fysieke leefomgeving in Nederland. Wij zorgen voor uniformiteit in informatievoorziening en de uitvoering van provinciale regelingen.
Hieraan wordt gewerkt vanuit 4 units:
Faunazaken en ACSG (Advies Commissie Schade Grondwater)
Natuurinformatie en Natuurbeheer (NiNb)
GBO voor het beheer van gezamenlijke informatiesystemen
Stikstof en Natura 2000
 
Achtergrond Programma Verbetering VHR-monitoring
DE organisatie is de opdrachtnemer van het Verbeterprogramma VHR-monitoring (VVM). Hierin wordt gewerkt aan de noodzakelijke en urgente verbeteringen in het landelijk stelsel van natuurmonitoring, informatievoorzieningen en rapportage, die voortkomen uit de gezamenlijke informatiebehoefte van Programma Natuur (PN), Programma stikstofreductie en natuurverbetering (PSn) en het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). De uitvoering daarvan is een opgave voor Provincies en Rijk gezamenlijk.  
 
Wat ga je doen
De activiteiten in dit programma zijn georganiseerd langs drie inhoudelijke uitvoeringslijnen, die voortkomen uit de verschillende vormen van monitoring:   Uitvoering natuurmaatregelen, Omgevingscondities en Doelbereik. Iedere uitvoeringslijn kent een projectteam. Ieder projectteam coördineert de activiteiten en werkt samen met vertegenwoordigers en experts van de deelnemende organisaties aan de resultaten van het programma. Naast de drie uitvoeringslijnen is in april de start gemaakt met een expertiseteam Data en Informatievoorziening. Het programmamanagement wordt uitgevoerd door een klein programmateam bestaande uit de programmamanager en een projectondersteuner. In totaal bestaat het programmateam nu uit 14 collega’s.
 
Als senior programmasecretaris zorg je dat de organisatorische zaken van het Verbeterprogramma goed verlopen. Jij weet hoe een programmateam goed ondersteund kan worden en je denkt actief mee over verbeteringen in de manier van werken. Idealiter heb je ervaring met een agile/scrum-aanpak en zet je elementen hiervan in bij jouw eigen werk en in het werken binnen het programmateam.
Binnen het programma plan en organiseer je verschillende werkzaamheden en sessies en zorg je voor overzicht en het leggen van verbanden tussen verschillende soorten informatie van en tussen de programmaonderdelen. Ook het beheren van de financiën en het opstellen van periodieke voortgangsrapportages zijn onderdeel van jouw takenpakket.  
In nauwe samenwerking met de programmamanager en de projectleiders bereidt je de besluitvorming voor. En je onderhoudt actief contact met de opdrachtgever en de deelnemende organisaties t.a.v. belangen, issues en de inzet van de vertegenwoordigers van die organisaties.
 
Context
Opdrachtgever voor het programma VVM is de Stuurgroep Natuurmonitoring en -informatievoorziening met deelnemers namens de ministeries van LNV, IenW, Defensie en de samenwerkende provincies. De uitvoering daarvan is ondergebracht bij BIJ12. Een programmateam van projectleiders, projectmedewerkers, een projectondersteuner en een programmamanager geven invulling aan het programma, in nauwe samenwerking met een netwerk van medewerkers van de provincies, Rijk en betrokken ketenpartners.
 
Om de provincies op langere termijn nog beter te kunnen ondersteunen met betrouwbare natuurinformatie, zet BIJ12 in op een programma voor de periode 2024 – 2030 dat is gericht op versterking van bestaande en nieuwe instrumenten voor natuurmonitoring en op verbetering van de samenwerking tussen de partijen die samen invulling geven aan de keten van natuurinformatie.
 
Functieomschrijving
Wij zijn op zoek naar een senior programmasecretaris Natuurmonitoring. Ervaring met interbestuurlijke programma’s is een vereiste, ervaring in het natuur- of provinciaal domein is een pré.
 
Als senior programmasecretaris ben je verantwoordelijk voor de organisatorische zaken van het Verbeterprogramma en werk je nauw samen met de programmamanager en de projectondersteuner. Ook onderhoud je contacten met de verschillende organisaties over de organisatorische zaken van het programma. De nadruk ligt op ordening en overzicht, plannen en signaleren op een verbindende en toegankelijke manier.
 
Jouw taken zijn onder andere:
  • Het plannen en organiseren van de verschillende werkzaamheden en sessie voor het programma als geheel;
  • Het zorgen voor overzicht en het leggen van verbanden tussen verschillende soorten informatie;
  • Het bijhouden en centraal beschikbaar stellen van de relevante documentatie en besluiten;
  • Actiepunten uitzetten en de voortgang bewaken;
  • Het procesmatig en procedureel voorbereiden van de besluitvorming;
  • Beheren van de financiën en bijdragen aan het opstellen van de programma-begroting;
  • Coördineren van inhuur- en inkoopaanvragen;
  • Verzorgen van de periodieke voortgangsrapportages;
  • Onderhouden van contacten met de opdrachtgever en deelnemende organisaties t.a.v. organisatorische zaken, issues, belangen en de inzet van de vertegenwoordigers;
 
 

Het sollicitatieproces

Leuk dat je interesse hebt! Na jouw sollicitatie, zullen we binnen 3 werkdagen telefonisch contact opnemen voor een eerste kennismaking.

Tijdens deze eerste kennismaking verkennen we samen de vacature en de match met jouw achtergrond en ambities.

Nu dat we de potentiele match hebben verkend, duiken we samen de diepte in en nemen we echt de tijd om elkaar te leren kennen en de inhoudelijke match te maken.

Tijdens dit gesprek bespreken we ons arbeidsvoorwaardelijke bod en komen we tot een feitelijke arbeidsovereenkomst.

Voor je eerste werkdag ontvang je een duidelijke planning en zorgen we ervoor dat je effectief kunt starten aan je volgende ontwikkelfase bij Het Publieke Domein.

Nu je het onboardingsproces doorlopen hebt start je na de inventarisatie van jouw ambities, ervaring en expertise aan je eerste project bij een van onze opdrachtgevers binnen de publieke sector.

Heb je nog vragen? Bekijk onze veelgestelde vragen.

Veelgestelde vragen

Het Publieke Domein plaatst flexibele ambtenaren op freelance- en detacheringsbasis binnen alle overheidssegmenten. Specifieke vakgebieden binnen onze expertise zijn Ruimtelijke Ordening, Sociaal Domein, Financiën en IT.

Als Zelfstandige Zonder Personeel of Freelance Interim Professional kun je door Het Publieke Domein bemiddeld worden, zodra je als ondernemer bij de Kamer van Koophandel geregistreerd bent. Wil je liever de zekerheid van een arbeidsovereenkomst én de voordelen van flexibel werken bij verschillende overheidsorganisaties? Dan is detachering de beste contractvorm.

Detachering via Het Publieke Domein biedt jou de mogelijkheid om vanuit de zekerheid van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, met behoud van het opgebouwde ABP-pensioen vanuit je vaste aanstelling bij Het Publieke Domein, te werken.

Het Publieke Domein hanteert de ‘Regeling Arbeidsvoorwaarden Het Publieke Domein’. Deze regeling is gelijkwaardig aan de Cao Gemeenten, inclusief IKB en ABP-pensioen. Dit maakt ons uniek in vergelijking met traditionele detacheringsbureaus die veelal de ABU, NBBU of eigen regeling volgen, wat leidt tot een pensioenbreuk en verlies van IKB.

Het Publieke Domein hanteert de ABP-pensioenregeling. Dit voorkomt dat je als ambtenaar een pensioenbreuk maakt bij een overstap naar ons als werkgever. Zo garanderen we je een goede transitie naar flexibel werken met de zekerheid van je vertrouwde pensioenregeling (en IKB).

Jazeker! Stuur je cv en begeleidende brief naar sollicitaties@hetpubliekedomein.nl en je wordt binnen 2 werkdagen gebeld door één van onze recruiters.

Via deze link kun je de contactgegevens van onze recruiters vinden en als je dat prettig vindt, direct communiceren via onze chat. We helpen je graag verder!

Solliciteer direct voor

Senior programmasecretaris Natuurmonitoring