Sr uitvoeringsstrateeg bij programma Energie voor de Stad

HBO
regio Amstelveen
24
Ruimtelijk Domein

Over de opdracht

Opdrachtomschrijving
Het programma Energie voor de Stad is verantwoordelijk voor het realiseren van de uitvoering van de gemeentelijke  energietransitie. Het programma wordt uitgevoerd door de Uitvoeringsorganisatie Infra en Energie van de gemeente in opdracht van de stedelijke directeur Ruimte en Economie.
 
De gemeentelijke energieopgave is een complexe opgave vol maatschappelijke, technische, juridische, organisatorische, financiële en andere onzekerheden. De senior uitvoeringsstrateeg is onderdeel van het team uitvoeringsstrategie en collegiale klankborden en iteratie is onderdeel van het dagelijkse werk, mede om dit team uiteindelijk ambtelijk op te bouwen. De senior uitvoeringsstrateeg werkt zelfstandig in opdracht van de teamleider uitvoeringsstrategie. Maandelijks vind een opdrachtgeversoverleg plaats.
 
De opdracht bestaat uit de volgende onderdelen:
 
 • het opzetten en ontwikkelen van een lange termijnvisie op investeringen (15-20 jaar) die noodzakelijk zijn voor de energietransitie.
 • opleveren van input voor de Begroting (voor de zomer), voor de Jaarrekening (december) en input voor voorjaarsnota 2025 (december)
 • advies geven over het inrichten van de financiële backoffice van het programma EvdS, en de benodigde samenwerking hierin met andere organisatieonderdelen, en het adviseren van de directie over de implementatie van dit advies.
 • bijdragen aan het bestuurlijk proces via klankborden en adviseren, en aan het initiëren van een stedelijke lobbystrategie op de energietransitie
In alle werkzaamheden zal de senior uitvoeringsstrateeg samenwerken met en sturing geven aan collega’s binnen het programma, met/aan gemeentelijke collega’s en met/aan externen (projectleiders). Beoogd is dat de senior strateeg een (toekomstig) collega op zal opleiden om onderdelen van de opdracht uiteindelijk binnen de organisatie te borgen. Het werk bestaat uit aspecten als strategische advisering, consortiaontwikkeling, netwerkontwikkeling, projectmanagement en leidinggeven aan projectteams.
 
Resultaten
1. lange termijnvisie op investeringen (15-20 jaar) die noodzakelijk zijn voor de energietransitie, bestaan de tussenresultaten o.a. uit:
 
o het definiëren van de juiste opdracht, het initiëren van een projectteam (gemeente/externen?) om deze opdracht op te pakken, het ontwikkelen van een plan van aanpak en het inrichting van een proces en governance hiervoorop deze opdracht
 
o De uitgevoerde van de opdracht met oplevering van lange termijnvisie op investeringen (inclusief het projectteam aansturen, het opleveren van de producten en het managen van opdrachtgever(s)).
 
2. Opleveren van input voor de Begroting (voor de zomer), voor de Jaarrekening (december) en input voor voorjaarsnota 2025 (december), tussenproducten bestaan o.a. uit:
 
o vertaalslag maken van jaarplannen binnen de programma’s naar programmaniveau
 
o ingevulde aanvraag formulieren en bijbehorende annotaties voor Begroting, Jaarrekening en VJN
 
3. Advies over het inrichten van de financiële backoffice van het programma EvdS, hierbij zijn enkele tussenproducten o.a.:
 
o Advies hoe wordt geborgd dat P&C producten worden opgeleverd (conform standaardplanning)
 
o Advies hoe geborgd wordt dat er financiële orde komt in de projecten en programma’s
 
o Advies welke samenwerking met andere organisatieonderdelen wenselijk is en hoe dit geborgd kan worden
 
4. Bij het bijdragen aan het bestuurlijk proces via klankborden en adviseren, en aan het initiëren van een stedelijke lobbystrategie op de energietransitie, bestaan de werkzaamheden o.a. uit:
 
o Tegenlezen van bestuurlijke stukken en sparren over bestuurlijke routes
 
o Adviseren over het al dan niet ontwikkelen van een stedelijke lobbystrategie
 
Evaluatie en aansturing
De voortgang van de opdracht wordt periodiek (minimaal elke maand) geëvalueerd. Daarbij worden de resultaten voor de komende periode nader uitgewerkt en waar nodig aangevuld.
 
Eisen
 • De aangeboden kandidaat heeft een wo opleiding afgerond in de richting bestuurskunde en/of bedrijfseconomie (of vergelijkbaar).
 • Geef in maximaal 1 A4 aan waarom uw kandidaat de meest geschikte is voor deze opdracht.
 • De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5-7 jaar ervaring in strategische advisering met complexe multidisciplinaire opgaves.
 • De aangeboden kandidaat heeft minimaal 10 jaar ervaring in de publieke sector.
 • De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5-7 jaar advies op directie/bestuurlijk niveau.
 • De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring met begrotingscycli, programma- & directiebegrotingen, de P&C cyclus.
 • De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring met investeringsplannen en agenda’s.
 • De aangeboden kandidaat heeft aantoonbaar meerdere opdrachtgevers in de context zoals vervoersregio, AEB, Havenbedrijf, Waternet.
 • De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring met het opzetten en begeleiden van strategische resultaatgerichte samenwerkingsverbanden.
Wensen
 • De aangeboden kandidaat heeft kunnen doorgronden van complexe vraagstukken. Ziet trends en kunt innovatieve oplossingen bedenken voor uitdagingen.
 • De aangeboden kandidaat heeft het vermogen om snel een relevant netwerk op te bouwen en te onderhouden, zowel binnen als buiten de gemeentelijke organisatie.
 

Het sollicitatieproces

Leuk dat je interesse hebt! Na jouw sollicitatie, zullen we binnen 3 werkdagen telefonisch contact opnemen voor een eerste kennismaking.

Tijdens deze eerste kennismaking verkennen we samen de vacature en de match met jouw achtergrond en ambities.

Nu dat we de potentiele match hebben verkend, duiken we samen de diepte in en nemen we echt de tijd om elkaar te leren kennen en de inhoudelijke match te maken.

Tijdens dit gesprek bespreken we ons arbeidsvoorwaardelijke bod en komen we tot een feitelijke arbeidsovereenkomst.

Voor je eerste werkdag ontvang je een duidelijke planning en zorgen we ervoor dat je effectief kunt starten aan je volgende ontwikkelfase bij Het Publieke Domein.

Nu je het onboardingsproces doorlopen hebt start je na de inventarisatie van jouw ambities, ervaring en expertise aan je eerste project bij een van onze opdrachtgevers binnen de publieke sector.

Heb je nog vragen? Bekijk onze veelgestelde vragen.

Veelgestelde vragen

Het Publieke Domein plaatst flexibele ambtenaren op freelance- en detacheringsbasis binnen alle overheidssegmenten. Specifieke vakgebieden binnen onze expertise zijn Ruimtelijke Ordening, Sociaal Domein, Financiën en IT.

Als Zelfstandige Zonder Personeel of Freelance Interim Professional kun je door Het Publieke Domein bemiddeld worden, zodra je als ondernemer bij de Kamer van Koophandel geregistreerd bent. Wil je liever de zekerheid van een arbeidsovereenkomst én de voordelen van flexibel werken bij verschillende overheidsorganisaties? Dan is detachering de beste contractvorm.

Detachering via Het Publieke Domein biedt jou de mogelijkheid om vanuit de zekerheid van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, met behoud van het opgebouwde ABP-pensioen vanuit je vaste aanstelling bij Het Publieke Domein, te werken.

Het Publieke Domein hanteert de ‘Regeling Arbeidsvoorwaarden Het Publieke Domein’. Deze regeling is gelijkwaardig aan de Cao Gemeenten, inclusief IKB en ABP-pensioen. Dit maakt ons uniek in vergelijking met traditionele detacheringsbureaus die veelal de ABU, NBBU of eigen regeling volgen, wat leidt tot een pensioenbreuk en verlies van IKB.

Het Publieke Domein hanteert de ABP-pensioenregeling. Dit voorkomt dat je als ambtenaar een pensioenbreuk maakt bij een overstap naar ons als werkgever. Zo garanderen we je een goede transitie naar flexibel werken met de zekerheid van je vertrouwde pensioenregeling (en IKB).

Jazeker! Stuur je cv en begeleidende brief naar sollicitaties@hetpubliekedomein.nl en je wordt binnen 2 werkdagen gebeld door één van onze recruiters.

Via deze link kun je de contactgegevens van onze recruiters vinden en als je dat prettig vindt, direct communiceren via onze chat. We helpen je graag verder!

Solliciteer direct voor

Sr uitvoeringsstrateeg bij programma Energie voor de Stad