Verandering werkwijze om ambtenaren te behouden

Om ambtenaren te behouden, moet de manier waarop ze werken op hun voorkeuren worden afgestemd

Bijna 15% van de overheidsmedewerkers overweegt binnen een jaar de publieke sector te verlaten, hoofdzakelijk door hoge werkdruk, zo blijkt uit het Salaris- en arbeidstevredenheids-onderzoek 2023, uitgevoerd door Bureau Berenschot in samenwerking met Binnenlands Bestuur. Vooral bij het rijk denkt 17% aan vertrek, terwijl bij gemeenteambtenaren en waterschapsmedewerkers dit percentage iets lager ligt. Bij provincieambtenaren is de neiging om te vertrekken minder, maar ook daar overweegt 1 op de 9 binnen een jaar te vertrekken.

De werkdruk wordt door een meerderheid als (te) hoog ervaren, met gemeenteambtenaren aan kop waar 64% dit aangeeft. Bij het rijk, waterschappen en provincies ligt dit percentage iets lager, maar ook daar ervaart een significant deel de werkdruk als te intensief. Dit benadrukt de noodzaak voor verbeteringen in werkomstandigheden over alle overheidsniveaus.

De achtergrond van deze problematiek is de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt, waardoor onvervulde vacatures resulteren in een verhoogde werkdruk voor de huidige medewerkers. De intrinsieke motivatie van ambtenaren, hun wens om bij te dragen aan de maatschappij, wordt ondermijnd door een werkstructuur die niet aansluit bij hun behoeften en voorkeuren.

Het integreren van flexibiliteit binnen de publieke sector is daarom cruciaal. Door ambtenaren de kans te geven om hun expertise breder in te zetten en hun werk met meer voldoening uit te voeren, sluit het werk beter aan bij hun wens om een verschil te maken en geeft het hen meer controle over hun carrière.

Met grote uitdagingen in het vooruitzicht kan de publieke sector zich geen vertrek van gekwalificeerde ambtenaren veroorloven. Een dynamische werkomgeving die persoonlijke en professionele ontwikkeling stimuleert, draagt bij aan een hogere werktevredenheid en betrokkenheid. De noodzaak om flexibiliteit te integreren en zo de arbeidsmobiliteit te vergroten, is prominenter dan ooit.

Meer weten?

Voor meer informatie over de rol van ‘de flexibele ambtenaar’ in het vergroten van de arbeidsmobiliteit binnen de publieke sector, kun je hier contactgegevens achterlaten voor een vervolggesprek.

Deel dit artikel: